Newsbreaks

Зміни до закону про захист бджільництва України

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту бджільництва

Автори

Гриньков С.О.
Стретович В.М.
Ольшанський А.І.

         Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

  1. у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
  1. частину першу статті 201  після слів "вибухових речовин" доповнити словами "незареєстрованих засобів захисту рослин, агрохімікатів, ветеринарних препаратів";
  2. частину другу статті 246  після слів "групою осіб" доповнити наступним текстом "а також медодайних дерев або чагарників";
  3. доповнити статтею 247-1 такого змісту:

"Стаття 247-1. Потрава бджіл

  1. Неповідомлення (приховування)    або    надання   неправдивої інформації фізичним або юридичним особам, які займаються бджільництвом, та органу місцевого самоврядування про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин чи агрохімікатів, якщо це призвело до потрави (загибелі) бджолиних сімей і завдало істотної шкоди, -

карається штрафом від  трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

2.  Порушення суб’єктом господарювання або фізичною особою встановлених нормативними актами регламентів застосування засобів захисту рослин чи агрохімікатів, якщо це призвело до потрави (загибелі) бджолиних сімей і завдало значної шкоди, -

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Ті самі діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або із застосуванням незареєстрованих засобів захисту рослин чи агрохімікатів, або спричинили тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. 1.  Істотною шкодою у цій статті вважається матеріальна шкода (збитки), яка заподіяна пасічнику (власнику пасіки) та у п’ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Значною шкодою у цій статті вважається матеріальна шкода (збитки), яка заподіяна пасічнику (власнику пасіки) та у п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Тяжкими наслідками у цій статті вважається матеріальна шкода (збитки), яка заподіяна пасічнику (власнику пасіки) та у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. ".

2. у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1)  доповнити статтею 83-2 такого змісту:

" Стаття 83-2. Порушення правил застосування засобів захисту рослин та агрохімікатів

Виконання робіт, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням та застосуванням засобів захисту рослин або агрохімікатів, їх торгівлею особами, які не пройшли спеціальної підготовки і не мають відповідного посвідчення та допуску, виданого в установленому законом порядку,-

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб – від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання посадовими особами спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за дотриманням  законодавства про захист рослин чи використанням агрохімікатів, вимог пасічника щодо участі в роботі комісії по встановленню факту загибелі бджіл,-

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. "

2) доповнити статтею 164-19 такого змісту:

" Стаття 164-19. Порушення порядку роздрібної торгівлі   ветеринарними препаратами

Роздрібна торгівля ветеринарними препаратами поза закладами ветеринарної медицини або ветеринарними аптеками, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких препаратів і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, а також реалізація ветеринарних препаратів після закінчення терміну їх державної реєстрації, -

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких препаратів і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення."

 

3) частину першу статті 221 після цифр "51-3" доповнити цифрами
"83-2", а також після цифр "164-18" доповнити цифрами
"164-19";

 

4) частину першу статті 238-4 після цифр "83-1" доповнити словами і цифрами "частина перша статті 83-2";

 

5) пункт 1 частини першої статті 255 після цифр "51-3" доповнити словами і цифрами "частина друга статті 83-2, статті", а також після цифри "107" доповнити цифрами "164-19".

 

         3.  у Законі України "Про захист рослин" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 50-51, ст. 310 ) частину другу статті 18 після слів
"і особистої безпеки" доповнити абзацом восьмим такого змісту:

         "здійснювати обробку ентомофільних рослин засобами їх захисту у період відсутності льоту бджіл з 21 до 5 години доби;"

У зв’язку з цим абзаци восьмий – дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – десятим.

         4.  у Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 14, ст.91) доповнити частиною третьою статті 12 такого змісту:

        "Обробка ентомофільних рослин здійснюється у період відсутності льоту бджіл з 21 до 5 години доби."

5. у Законі України "Про бджільництво"  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 21, ст.157 ):

         1)  статтю 1 після слів « і сировини для промисловості» доповнити реченням наступного змісту:

        

"пасіка – господарство, яке має певну кількість вуликів, населених бджолиними сім’ями, розміщених на окремій території земельної ділянки, де здійснюється їх розведення, утримання та використання, у тому числі й інші спеціальні споруди, інвентар та обладнання; ".

         2) частину третю статті 13 після слів "підлягає реєстрації за місцем" додати слова "фактичного знаходження пасіки або";

         3) статтю 16 викласти у такій редакції:

"Перевезення (кочівля) пасік – вивезення пасік бджолиних сімей на медозбір чи запилення ентомофільних рослин здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних правил з обов’язковим письмовим повідомленням органів місцевого самоврядування не пізніше наступного дня після переміщення про тимчасове їх місце розташування. При цьому у повідомленні (заяві) також зазначається прізвище та ім’я пасічника (власника пасіки), його контактні дані та засоби зв’язку, кількість бджолиних сімей, а за наявності і реєстраційний номер потужностей оператора ринку."

4) статтю 34 доповнити частиною другою наступного змісту:

            "У разі виявлення небезпечних захворювань бджіл, потрави або загибелі бджолиних сімей ветеринарно-санітарне обслуговування, діяльність по встановленню факту загибелі бджіл та лабораторне дослідження (експертиза) для таких пасік проводиться безоплатно."

5) статтю 36 доповнити частиною п’ятою наступного змісту:

  • Державна підтримка щодо захисту та розвитку бджільництва
    забезпечується у вигляді дотацій, які надаються щомісячно фізичним особам – підприємцям або власникам пасік, що зареєстровані в установленому законодавством порядку, яких внесено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Дотаціювання проводиться у визначеному порядку для відшкодування власнику пасіки витрат, пов’язаних із використанням зареєстрованих ветеринарних препаратів для профілактики і лікування захворювань бджіл, механізацією працезатратних процесів (придбання обладнання або ліній з відкачування меду чи фасування продуктів бджільництва), забезпеченням якості бджолопродукції, в тому числі її дослідження і сертифікація. Розмір дотаційних коштів складає двадцять п’ять відсотків від загальної суми вказаних витрат, які є документально підтвердженими.

Повідомлення про суму дотаційних коштів та власника пасіки щомісячно (за наявності витрат) подається відповідною громадською організацією пасічників до органів доходів і зборів за місцем реєстрації пасіки для внесення у Реєстр отримувачів бюджетної дотації.

Бюджетна дотація виплачуються Казначейством у передбачені строки та порядку безпосередньо власнику пасіки."

         6) статтю 37 викласти у такій редакції:

 

"Стаття 37. Інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища та роботи по захисту ентомофільних рослин, які становлять загрозу бджолам.

Інформування  про небезпечні стихійні гідрометеорологічні явища та їх прогноз, а також про стан навколишнього природного середовища здійснює гідрометеорологічна служба в порядку визначену законодавством.

Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин чи агрохімікати, зобов’язані завчасно, але не пізніше ніж за три доби до початку обробки, письмово повідомити органи місцевого самоврядування, на території яких розміщені оброблювані площі, а також шляхом відправлення SMS-повідомлення на телефони пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані не менше 10 км від місця обробітку, про заплановане застосування засобів захисту рослин чи агрохімікатів.

При цьому повідомляється дата, час та місце обробки, назва ентомофільної рослини, назва та діюча речовина препарату, тривалість його дії та клас небезпечності для бджіл.

Орган місцевого самоврядування (сільський староста) після отримання такої інформації невідкладно повідомляє пасічників, які зареєстровані у цьому органі (у журналі обліку пасік), у тому числі і тимчасово при кочівлі, про заплановану обробку ентомофільних рослин.

Орган місцевого самоврядування (сільський староста) на запит фізичних та юридичних осіб, які застосовують засоби захисту рослин чи агрохімікати, зобов’язаний невідкладно надати номери телефонів та інших засобів зв’язку пасічників, які зареєстровані у даному органі (у журналі обліку пасік).".

6. у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) доповнити підпунктом
6-1 у пункті "б" частини першої статті 33 такого змісту:

"6-1) вжиття необхідних заходів щодо сприяння захисту і розвитку бджільництва, ведення загального обліку пасік (пасічників і власників пасік), забезпечення взаємодії між суб’єктами господарювання чи фізичними особами та пасічниками, невідкладного та своєчасного інформування: через засоби зв’язку або письмово - пасічників (власників пасік) про виникнення загрози бджолам при застосуванні суб’єктами господарювання чи фізичними особами засобів захисту рослин чи агрохімікатів, а також письмово - суб’єктів господарювання та підрозділів ветеринарної медицини про розташування (кочівлю) пасік, загибель бджолиних сімей; забезпечення участі представника органу місцевого самоврядування у роботі комісії з встановлення факту отруєння (загибелі) бджіл;".

         II. Прикінцеві положення

         1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

      2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, у тому числі щодо запровадження єдиної методики визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди пасічникам (власникам пасік) в результаті порушення законодавства про бджільництво.

3. Органам місцевого самоврядування вжити заходів організаційного характеру, пов’язаних з його прийняттям.

 

Президент України

                                                            

                                                            П. ПОРОШЕНКО

28November 2018

1607

Комментарии

2 года 6 месяцев назад

Все начебто добре, потрібно тільки щоб ті закони хтось виконував. Минулого року сільради не хотіли реєструвати пасіку. На рахунок обробітків довелось шукати агронома і просити щоб незабував попередити.

2 года 6 месяцев назад

Все начебто добре, потрібно тільки щоб ті закони хтось виконував. Минулого року сільради не хотіли реєструвати пасіку. На рахунок обробітків довелось шукати агронома і просити щоб незабував попередити.

2 года 6 месяцев назад

Якщо відкривається кримінальна справа про скоєне , то закони виконуватись будуть . Але все ж таки пасіки прийдеться реєструвати для доказу її наявності і все буде ок ! А якщо схочуть брати з нас податок то і без реєстрації зможуть , бо мед ми реалізовуємо все одно з документами вислідити не проблема .

2 года 6 месяцев назад

Всем доброго времени суток.А как же по поводу обработки авиацией возле населенных пунктов и пасек в том числе.